DEV2DEV od Web Developmenta do Cyber Securityja

25.1.2023.

Održan je i peti DevArena meetup u srijedu, 25. siječnja od 17:30 sati @ HUB385.

Meetup smo zamislili kao besplatnu DevArena konferenciju u malom. Manji broj predavanja i posjetitelja, no i dalje smo fokusirani na konkretne tehnologije i trendove.

Što se sve događalo na petom DevArena meetupu?

17:15

Okupljanje

17:30

Uvodna riječ

17:55

Kratka pauza

18:00

Prijetnje i napadi u cyber svijetu

Zoran Kežman, CEO Centra kibernetičke sigurnosti @ Span

18:45

Pauza

18:55

Demistificirani CSP 

Dario Vuljanić, Senior Software Engineer & Development Team Lead @ Ekobit

19:25

Pauza

19:30

UI Component Driven Development

Petar Grgić, Frontend Developer @ bonsai.tech

20:00

Minglanje uz pizzu i pivo (i sok)

DEV2DEV od Web Developmenta do Cyber Securityja

Prijetnje i napadi u cyber svijetu

Zoran Kežman, CEO Centra Kibernetičke Sigurnosti @ Span

 

Što je kibernetička sigurnost? Zašto je toliko aktualna? Tko su napadači i koji su im ciljevi? Kako izgledaju napredni cyber napadi? Imamo odgovore na sva pitanja!

 

Demistificirani CSP

Dario Vuljanić, Senior Software Engineer & Development Team Lead @ Ekobit

 

CSP (Content Security Policy) je standard za definiranje sigurnosnih zahtjeva za web stranice, definiran s ciljem zaštite od određenih vrsta napada, poput XSS (Cross-Site Scripting), “clickjacking” ili “code injection”. Iako CSP nije toliko nov, stječe se dojam da kao developeri premalo razmišljamo o korištenju istog u okviru razvoja web sustava. Vrlo je važno ispravno koristiti dostupne alate za osiguranje sigurnosti u web okruženju – od samih početaka razvoja do konfiguracije i postavljanja. Saznajte kako to postići uz vrlo malo “priče”, puno primjera i “standardnih” scenarija.

 

UI Component Driven Development

Petar Grgić, Frontend Developer @ bonsai.tech

 

Jedan od čestih pristupa izrade React aplikacija podrazumijeva prvenstveno izradu malih blokova u izolaciji koji kasnije zajednički izrađuju kompleksnije strukture u aplikaciji – poput lego kockica. Najpopularniji alat za bolju implementaciju takvog pristupa je Storybook, koji omogućuje izoliranje komponenti sa svim svojim stanjiima u obliku “priča”. Kad se tome pridoda odlično definiran dizajnerski Figma dokument te Tailwind za stiliziranje, stvar postaje iznimno efikasna. U ovom predavanju biti će prikazan proces izrade vizualnog dijela aplikacije – od dizajna do implementacije komponenti unutar aplikacije. Priču ćemo zaokružiti uz demo na kojem ćemo vidjeti kako jednu komponentu dovesti od dizajna do produkcijskog stanja, uz izradu Storybook priče.

 

 

Memento of the last meetup