speaker-info

Marko Lohert

Ekobit

Diplomirao je na FER-u 2004. godine te radi kao senior developer u Ekobitu. Dobitnik je Godišnje nagrade ZTK Zagrebačke županije za postignute rezultate na područjima programiranja i robotike. Bavi se razvojem web i Windows aplikacija, a u radu koristi IBM DB2, SQL Server te Oracle baze podataka. Predavao je na konferencijama WinDays, Advanced Technology Days, DevArena, Change Con, DORS/CLUC, ALM Day i NetWork (Neum, BiH). Bio je predavač i na nizu meetupa u raznim gradovima. Radio je u više međunarodnih timova. Zanima ga široki skup tehnologija i alata. U slobodno vrijeme volontira s djecom na područjima programiranja, elektronike (Arduino) i robotike.

Igor Matoša
Latest posts by Igor Matoša (see all)

Moja predavanja

.NET Core 3.0 i .NET 5 – sadašnjost i budućnost .NET-a

Dvorana 4

.NET Core 3.0 donosi više novosti nego što smo navikli kod novih verzija .NET-a. Neke od njih su podrška za C# 8 preview te server-side Blazor, koji nam donosi mogućnost izrade web UI koristeći C#. Kasnije će doći i client-side Blazor. Sada za Windowse možemo pisati i desktop aplikacije koje rade na .NET Core i […]

Track 4
VIŠE