speaker-info

Matej Jusup

Cantab Predictive Intelligence

Matej je data scientist u Cantab Predictive Intelligence sa sjedištem u Velikoj Britaniji i Zagrebu, te radi s klijentima na tri kontinenta uključujući i neke vodeće svjetske korporacije. Nakon što je dobio diplomu matematike na PMF-u u Zagrebu, završio je jedan od vodećih svjetskih developerskih treninga u New Yorku i Londonu (na kojemu je jedan od predavača C++ov tvorac Bjarne Stroustrup) u Morgan Stanleyu. Tamo je radio kao developer i data scientist u više europskih gradova. Uz znanje strojnog učenja, posjeduje značajne developerske vještine, posebice u baratanju s podacima, uključujući „big data“ alate. Uz sve to, Matej je i odličan šahist.

Moja predavanja

Strojno učenje i umjetna inteligencija: od ideje do produkcije

Dvorana 3

Ispričat ćemo u nekoliko use caseva primjene strojnog učenja na kojima radimo, za klijente poput najveće globalne farmaceutske tvrtke te jedne od najvećih afričkih banaka. Opisat ćemo kako razumjeti poslovni problem, kako pristupiti modeliranju, istraživanju i razvoju algoritama te korake koje prolazimo da bi naš algoritam ušao u produkciju. Na primjeru tih use caseova, navest ćemo […]

Track 3
VIŠE