BizDataX – anonimizirani podaci u praksi

Dvorana 2

Jeste li anonimizirali svoje podatke? Jesu li vam anonimizirani podaci upotrebljivi? Na što sve trebate obratiti pažnju kad krećete u anonimizaciju? Vidjet ćete kako teče proces anonimizacije, tko je sve uključen i s kojim izazovima smo se do sada susreli – organizacijski, logistički i tehnički. Temeljem iskustva, anonimizacija podataka nije podatak A pretvoriti u podatak B. Priprema, specifikacija, koordinacija, implementacija, testiranje na više nivoa – samo su neki od koraka koje trebate razraditi da biste bili u poziciji da budete zadovoljni konačnim rezultatom – anonimiziranom bazom koja radi u vašem okruženju “kao da je prava”. Dvije godine iskustva pretočeno u 45 minuta predavanja. Dođite da vam pomognemo koristiti vaše podatke, ovaj put anonimizirano.

Track 2