Fizika kvantnih računala

Dvorana 1

Tragom citata Richarda Feynmana kako je “kvantna teorija apsurdna”, i Milea Baćea, kako “onaj koji kaže da razumije kvantnu teoriju laže”, jedan programer i ne fizičar će vam pokušati objasniti teoriju kvantnih računala. Uz puno laži i prevara, dati će vam konceptualni prikaz što se tu događa, koje nove paradigme moramo prihvatiti, koje intuitivne zablude moramo srušiti, a sve uz pomoć mitskih mrtvo-živih mačaka.

Track 1