IOT: Internet stvari svuda oko nas

Dvorana 3

IoT je izrazito multidisciplinarno područje koje se najčešće definira kao mreža nekakvih fizičkih, opipljivih „stvari” koje su spojene s elektronikom, senzorima, aktuatorima, softverom i mrežnim sučeljima. Mrežna sučelja (npr. Wi-Fi) omogućuju tim predmetima da se povežu (međusobno ili s određenim serverima) i razmjenjuju podatke koje su skupili svojim senzorima ili da djeluju na okolinu svojim aktuatorima (npr. sklopka koja gasi svjetlo u prostoriji), a sve to radi ostvarenja nekog krajnjeg, unaprijed definiranog cilja. Tako ćemo na predavanju vidjeti primjere senzora, SoC mikrokontrolera (Arduino Uno), Raspberry PI, te demo IOT sustava napravljenog pomoću Arduina Una i povezivanje na web aplikaciju.

Track 3