Micro Frontends – arhitektura mikroservisa na frontendu

Dvorana 1

Uspješnim tehnikama i strategijama mikroservisa, kao paradigme arhitekture tipično backend aplikacija, postižu se mnogostruke prednosti. Razvojem već standardnih SPA aplikacija, ideja je unaprijediti ih da koriste tehnološki agnostičke, izolirane dijelove koda koji se fleksibilno uklapaju u rad više timova. Takve aplikacije implementiraju moderne pristupe kao što su progresivne web aplikacije (PWA) za offline rad, web komponente, nativne prednosti browsera, serverside rendering, čak pristup podacima. Dođite na predavanje gdje ćemo pogledati prednosti koje mikrofrontend arhitektura pruža te kako pripremiti aplikacije za budućnost koja slijedi.

Track 1