Resource Description Framework (RDF)

Dvorana 2

Kratko predavanje o RDF-u, okviru za razmjenu podataka na Web-u i jednim od pripadnika NoSQL baza podataka. Unatoč tome što je prihvaćen i standardiziran od strane W3C-a i koristi svima poznate tehnologije poput XML-a, o RDF-u se govori vrlo malo. RDF omogućuje spremanje podataka u obliku trojki (subjekt-predikat-objekt) čijim se međusobnim povezivanjem mogu iz dobivenih grafova izvući dodatne informacije, čime se vrijednost spremljenih podataka višestruko povećava. Govorit će se i o SPARQL-u, upitnom jeziku koji se koristi za dohvaćanje i manipulaciju podataka spremljenih u RDF formatu.

Track 2