Serverless web aplikacije

Dvorana 4

Serverless apstrahira cloud infrastrukturu na kojoj se izvodi aplikacija. To nam omogućuje da se u izradi aplikacije više fokusiramo na poslovnu logiku, da inoviramo i istražujemo načine kako da funkcionalno proširimo aplikaciju. Osim brže isporuke takvih aplikacija, troškovi i održavanje svode se na minimum jer za serverless aplikaciju plaćamo samo potrošnju resursa za vrijeme izvođenja koda te aplikacije. Na predavanju saznajte trenutne serverless usluge na Azure cloudu, u kojim scenarijima se preporučuje serverless i kako napraviti serverless web aplikaciju.

Track 4